Zdjęcie

Od 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Ponadto informujemy, iż o Kartę Dużej Rodziny można ubiegać się w formie tradycyjnej i elektronicznej.

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny --->>> (https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne)

 

Po wnioski i odpowiednie załączniki zapraszamy do GOPS w Lubiewie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że

dnia 03.01.2019r. (czwartek) czynny będzie do godz. 1600

oraz

dnia 04.01.2019r. (piątek) czynny będzie do godz. 1400

W dniu 18 grudnia 2018r. o godz. 14.00 w nowootwartej Restauracji u Kumpli w Lubiewie  odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubiewo, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie i Urząd Gminy w Lubiewie.

W spotkaniu uczestniczyli: mieszkańcy Gminy Lubiewo, przedstawiciele Urzędu Gminy w Lubiewie: Wójt  Gminy - Pani Joanna Jastak, Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo – Pani Zofia Reszka, Radny Powiatu Tucholskiego – Pan Michał Skałecki a także kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli również księża proboszczowie Parafii p.w.  św. Mikołaja w Lubiewie, św. Maksymiliana Marii Kolbe w Suchej i Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu.

Organizatorzy rozpoczęli spotkanie powitaniem wszystkich przybyłych gości i złożeniem świąteczno – noworocznych życzeń. Spotkanie  umiliły dzieci z Oddziału Przedszkolnego (zerówki) w Lubiewie, które wraz z opiekunami przygotowały i zaprezentowały przepiękne świąteczne przedstawienie. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku. Na wigilijnym stole nie brakowało tradycyjnych potraw takich jak: barszcz, paszteciki, pierogi,  ryby i świąteczne ciasta.

 Wspaniałą atmosferę podczas spotkania uzupełniły również świąteczne paczki z żywnością, które otrzymał każdy z przybyłych mieszkańców gminy. Paczki powstały dzięki współpracy Gminy Lubiewo z Bankiem Żywności w Chojnicach. W porozumieniu i pod przewodnictwem Banku Żywności, przy udziale wolontariuszy przeprowadziliśmy zbiórkę na terenie naszej gminy w dniach 30 listopada i 1 grudnia br podczas której łącznie zebraliśmy 863 kg żywności, dzięki czemu utworzyliśmy paczki dla uczestników spotkania wigilijnego.

            Ten wspólny czas upłynął w atmosferze pełnej serdeczności i  życzliwości. Wzajemne życzenia, płynąca w tle melodia kolęd, wesołe a także wzruszające występy dzieci wzbudziły w nas szczególne emocje. Wprowadziły wszystkich w okres świąteczny podkreślając, jak istotne jest dostrzeżenie drugiego człowieka.

                                                                                        Kierownik GOPS
                                                                                        Weronika Łepek

Zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci spośród jednej z rodzin z trenu naszej gminy zorganizowana  wśród pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie została zakończona. Zebrano mnóstwo zabawek, słodyczy a także środków czystości.

W dniu 21 grudnia br  wraz z Panią Wójt i pracownikiem GOPS dostarczyłyśmy prezenty rodzinie w której wychowuje się 5 dzieci.

Radosne uśmiechy i szczęśliwe oczy dzieci  to dla nas najlepsze potwierdzenie, że warto pomagać. Warto być blisko ludzkich spraw.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję za udzielone wsparcie.

                                                                                                                                                            Kierownik GOPS
                                                                                                                                                            Weronika Łepek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET